รถไฟฟ้าที่เร็วที่สุดในโลก สถิติใหม่ล่าสุดที่รถใช้น้ำมันต้องมีอายกันเลย

ในปัจจุบันแนวโน้มการใช้พลังงานในรถยนต์เริ่มเปลี่ยน…

Continue reading