การช่วยเหลือและดาวน์โหลด (Firmware)

วิธีการใช้เครื่องรับสัญญาณดิจิตอลทีวี

logoleo logohead-createch

 

วิธีการเปิดภาพจ่ายไฟเสารับสัญญาณแบบ Active

วิธีการตรวจสอบและอัพเกรดเฟิร์มแวร์

 

 

download1

Firmware กล่องทีวีดิจิตอลยี่ห้อต่างๆ

* การอัพเดต Firmware ด้วยตนเองมีความเสี่ยงถ้าเกิดข้อผิดพลาดอาจทำให้กล่องไม่สามารถใช้งานได้

Createch CT-1 CT-2, CT-4 View และ Vision – Official Download page

Leotech EB-101 – Official Download page

 

Comments are closed.