แนะนำวิธีการเปิดภาพจ่ายไฟเสารับสัญญาณแบบ Active

สำหรับลูกค้าหลายๆคนที่มีปัญหาว่าต่อเสาสัญญาณภายในแบบ Active แล้วทำไมไม่มีสัญญาณหรือรับภาพไม่ได้

ขั้นแรกแนะนำให้ดูไฟที่ตัวเสาสัญญาณว่าติดหรือไม่ ถ้าไม่ติดแสดงว่าเสายังไม่ได้รับการจ่ายไฟจากตัวกล่อง Set top

 

เราสามารถเปิดภาคจ่ายกระแสไฟไปยังเสาดังขั้นตอนต่อไปนี้

– กดปุ่ม MENU ที่รีโมท

– เลื่อนแถบไอคอนด้านบนมาอันที่สาม (ค้นหาช่อง)

– เลื่อนแถบลงมาที่ “Antenna Power” แล้วเลื่อนซ้ายหรือขวามาที่ “เปิด” ไฟจะติดที่เสาสัญญาณ

– กดปุ่ม “EXIT” เพื่อออกจากเมนู

เปิดสัญญาณไฟเลี้ยงเสาสัญญาณ

Comments are closed.