สรุปผลการประมูลช่องสัญญาณทีวีดิจิตอลในหมวดต่างๆ จำนวน 24 ช่อง

2013-07-24

หมวดหมู่เด็ก เยาวชน และครอบครัว จำนวน 3 ใบอนุญาต
ลำดับที่ 1 บริษัท บีอีซี-มัลติมีเดีย จำกัด เสนอ 666 ล้านบาท
ลำดับที่ 2 บริษัท อสมท จำกัด (มหาชน) เสนอ 660 ล้านบาท
ลำดับที่ 3 บริษัท ไทยทีวี จำกัด เสนอ 648 ล้านบาท

หมวดหมู่ทั่วไปแบบความคมชัดสูง (ทั่วไป HD) จำนวน 7 ใบอนุญาต
ลำดับที่ 1 บริษัท  บีอีซี-มัลติมีเดีย จำกัด เสนอ 3,530 ล้านบาท
ลำดับที่ 2 บริษัท บางกอก มีเดีย แอนด์ บรอดคาสติ้ง จำกัด ราคา 3,460 ล้านบาท
ลำดับที่ 3 บริษัท กรุงเทพโทรทัศน์และวิทยุ จำกัด ราคา 3,370 ล้านบาท
ลำดับที่ 4 บริษัท ทริปเปิล วี บรอดคาสท์ จำกัด ราคา 3,360 ล้านบาท
ลำดับที่ 5 บริษัท อสมท จำกัด (มหาชน)  ราคา 3,340 ล้านบาท
ลำดับที่ 6 บริษัท อมรินทร์ เทเลวิชั่น จำกัด ราคา 3,320 ล้านบาท
ลำดับที่ 6 บริษัท จีเอ็มเอ็ม เอชดี ดิจิทัล ทีวี จำกัด ราคา 3,320 ล้านบาท

หมวดหมู่ทั่วไปแบบความคมชัดปกติ (ทั่วไป SD) จำนวน 7 ใบอนุญาต
ลำดับที่ 1 บริษัท ไทย บรอดคาสติ้ง จำกัด ราคา 2,355 ล้านบาท
ลำดับที่ 2 บริษัท ทรู ดีทีที จำกัด ราคา 2,315 ล้านบาท
ลำดับที่ 3 บริษัท จีเอ็มเอ็ม เอสดี ดิจิทัล ทีวี จำกัด ราคา 2,290 ล้านบาท
ลำดับที่ 4 บริษัท บีอีซี-มัลติมีเดีย จำกัด ราคา 2,275 ล้านบาท
ลำดับที่ 5 บริษัท อาร์.เอส.เทเลวิชั่น จำกัด ราคา 2,265 ล้านบาท
ลำดับที่ 6 บริษัท โมโน บรอดคาซท์ จำกัด ราคา 2,250 ล้านบาท
ลำดับที่ 7 บริษัท แบงคอก บิสสิเนส บรอดแคสติ้ง จำกัด ราคา 2,200 ล้านบาท

หมวดหมู่ข่าวสารและสาระ 7 ใบอนุญาต
ลำดับที่ 1 บริษัท เอ็นบีซี เน็กซ์ วิชั่น จำกัด ราคา 1,338 ล้านบาท
ลำดับที่ 2 บริษัท วอยซ์ ทีวี จำกัด ราคา 1,330 ล้านบาท
ลำดับที่ 3 บริษัท ไทยทีวี จำกัด ราคา 1,328 ล้านบาท
ลำดับที่ 4 บริษัท สปริงนิวส์ เทเลวิชั่น จำกัด ราคา 1,318 ล้านบาท
ลำดับที่ 5 บริษัท ไทย นิวส์ เน็ตเวิร์ค (ทีเอ็นเอ็น) จำกัด ราคา 1,316 ล้านบาท
ลำดับที่ 6 บริษัท ดีเอ็น บรอดคาสท์ จำกัด ราคา 1,310 ล้านบาท
ลำดับที่ 7 บริษัท 3เอ. มาร์เก็ตติ้ง จำกัด ราคา 1,298 ล้านบาท

Comments are closed.