ทีวีดิจิตอลมีจริงๆทั้งหมดกี่ช่อง

ตาทประกาศของทาง กสทช. ช่องรายการโทรทัศน์ภาคพื้นดินในระบบดิจิตอล มีทั้งหมด 48 ช่อง

เทคโนโลยีโทรทัศน์ระบบดิจิตอล สามารถเพิ่มช่องรายการโทรทัศน์ภาคพื้นดินของประเทศไทยขึ้นเป็น 48 ช่อง เพื่อทางเลือกในการรับรู้และเข้าถึงข้อมูลข่าวสารที่เพิ่มมากขึ้น

กสทช. โดยคณะกรรมการกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ (กสท.) ได้กำหนดให้ทั้ง 48 ช่อง ดิจิตอลทีวี ของประเทศไทยที่จะเกิดขึ้น ไว้ดังนี้

ช่องสาธารณะ (SD)  จำนวน 12 ช่อง

จะจัดสรรใบอนุญาตให้ดำเนินการได้ในช่วง ไตรมาสที่ 3 ของปี 2556

ช่องบริการชุมชน (SD) จำนวน 12 ช่อง

คาดว่าจะเริ่มจัดสรรใบอนุญาตได้ในปี 2557

ช่องบริการธุรกิจ (SD,HD) จำนวน 24 ช่อง

คาดว่าจะเริ่มเปิดประมูลเพื่อจัดสรรใบอนุญาตได้ประมาณช่วงไตรมาสที่ 4 ปี 2556 ซึ่งประกอบไปด้วย

*หมวดรายการทั่วไป (HD) จำนวน 7 ช่อง

*หมวดรายการทั่วไป (จำนวน 7 ช่อง

*หมวดข่าวสารและสารประโยชน์ (SD) จำนวน 7 ช่อง

*หมวดรายการเด็กและเยาวชน (SD) จำนวน 3 ช่อง

( HD = High-Definition )

(SD = Standard Definition)

Comments are closed.